Meer dan 160 filters voor uw selectie
Filter uw vereiste
informatie per niveau

Bedrijf

Contacten

Technologie

Geografische Velden helpen u om op een specifieke regio te richten, variërend van continenten, tot aan de breedte- en lengtegraad voor uw doelgroep.
De grootte van het bedrijf kan worden bepaald door aspecten als omzet, locaties of personeelsbestand. Dit kan worden gebruikt om de gewenste grootte van uw doelgroep te bereiken.
Sectoren zijn essentieel om een doelgroep te vinden zodat uw product- of dienstenaanbod aansluit bij de vraag van uw doelgroep. Industrieën kunnen industriecodes of trefwoorden zijn.
Directe contactgegevens van de besluitvormer verkorten de tijd die aan onderzoek wordt besteed en zorgen ervoor dat u een stapje voor bent in de communicatie.
Het kennen van alle medewerkers op bedrijfsniveau helpt u om uw strategie op de juiste persoon te richten.
Professionele profielen geven u de waardevolle achtergrond van de werkervaring van een contactpersoon of een kandidaat contactpersoon.
Belangrijke informatie over de technologieën die door een potentieel worden gebruikt, is te vinden in de Sales.Rocks modules.
Waardevolle tools voor het vinden of genereren van een e-mail geven u alle mogelijke combinaties van een directe e-mail.
< Data Attributen >
Kijk eens naar onze
Gegevenskenmerken per module
Naam Naam van de onderneming
Bedrijfsgrootte Bedrijfstype geregistreerd eigendom bedrijf (onderwijsinstelling, overheidsinstelling, non-profit, partnerschap, particulier bezit, overheidsbedrijf, zelfstandige, eenmanszaak).
Logo Logo van een bedrijf
Locatie Land waar het bedrijf is gevestigd
Region Regio waar de onderneming is gevestigd
Postcode Postcode van de plaats waar het bedrijf zich bevindt
Hoofdkwartier Specifieke locatie van het hoofdkantoor van de onderneming
Straatnaam Straatnaam van het hoofdkantoor van de onderneming
Straatnummer Straatnummer van het hoofdkantoor van de onderneming
Vestigingsplaats Een verkooppunt waar de instelling diensten aan haar klanten aanbiedt.
URL URL (domein) van de website van het bedrijf
Social Media-profielen Social Media-profielen van het bedrijf LinkedIn-profiel van het bedrijf (binnenkort ook Facebook en Twitter)
Besluitvormer Volledige naam van de besluitvormer van de onderneming (meestal de oprichter).
LinkedIn Handle LinkedIn profiel van een specifieke werknemer
E-mailadres (besluitvormer) Beschikbaar telefonisch e-mailadres van de besluitvormer van het bedrijf
E-mailadres (bedrijf) Lijst van e-mailadressen die op de website van het bedrijf verschijnen
Telefoonnummer (bedrijf) Lijst met telefoonnummers die op de website van het bedrijf worden weergegeven.
Branche Branchespecifiek niveau van de branche-indeling van de onderneming
SIC-code Tweecijferig bedrijf SIC (Standard Industry Classification) code
NAICS Code Tweecijferig bedrijf NAICS-code (North American Industry Classification System)
NACE-code Europese standaardclassificatiesysteemcode voor de Europese industrie
Trefwoorden Het zoeken naar een specifiek type industrie, gebaseerd op trefwoorden.
Oprichtingsjaar Het jaar waarin het bedrijf werd opgericht.
Bedrijfsstatus Info of het bedrijf nog actief is op de markt of niet.
Jaarlijkse winst Jaarlijkse winst van de onderneming (alleen openbaar verhandelde bedrijven)
Omzet De hoeveelheid geld die een bedrijf in een bepaalde periode omzet.
Medewerkers Totaal aantal medewerkers bij de onderneming
Functiepositie De gestandaardiseerde rol van de persoon, gebaseerd op de titel (bv.: verkoop, marketing, enz.)
Subrol De gestandaardiseerde subrol van de persoon, gebaseerd op de titel.
Anciënniteit De anciënniteit van de persoon bij de werkgever (bv. manager, directeur of kaderlid)
Werknemers Range Werknemers range voor het bedrijf (nuttig voor segmentatie)
Werkervaring Professionele biografie van een werknemer
Gebruikte technologie Technologie en toepassingen die worden gebruikt op de website van het bedrijf (bijv. programmatalen, webframeworks, betaalgateways, besturingssystemen, etc.).
Email Generator / Email Provider Detecteren van een e-mailpatroon dat voorziet in een geverifieerd e-mail adres.
BTW-nummer Een belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die tijdens het gehele productieproces aan de verkoopprijs van een product wordt toegevoegd.
Dochterondernemingen Aantal dochterondernemingen

Name of the company

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Company registered ownership (Educational Institution, Government Agency, Nonprofit, Parthership, Privately Held, Public Company, Self-Employed, Sole Proprietorship)

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Name of the company

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Region where the company is located

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Postcode of the place where the company is located

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Specific location of the company’s HQ

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Street name of company headquarters

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Street number of company headquarters

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

A retail location where the institution offers services to customers

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

URL (domain) of the company’s website

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Company’s LinkedIn profile (soon Facebook and Twitter too)

Available in:

 • Batch
 • Sales +

Full name of the company’s decision-maker (usually the founder)

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

LinkedIn profile of a specific employee

Available in:

 • Sales +

Available phone email address of the company’s decision-maker

Available in:

 • Sales +

List of email addresses that appear on the company’s website

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

List of phone numbers that appear on company’s website

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Specific tier of company’s industry classification

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Two digit company SIC (Standard Industry Classification) code

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Two digit company NAICS (North American Industry Classification System) code

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

European industry standard classification system code

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Searching for a specific type of industry, based on keyword

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

The year the company was founded

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Info if the company is still active on the market or not

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

Annual revenue for company (public companies only)

Available in:

 • Bulk
 • Sales +

The amount of money taken by a business in a particular period

Available in:

 • Sales +

Total number of employees at company

Available in:

 • Batch
 • Sales +

Person’s standardized role, based on title (e.g. sales, marketing, etc.)

Available in:

 • Sales +

Person’s standardized sub-role, based on title

Available in:

 • Sales +

Person’s seniority at employer (e.g. manager, director or executive)

Available in:

 • Sales +

Bucketed employee ranges for company (useful for segmentation)

Available in:

 • Batch
 • Bulk
 • Sales +

Professional biography of an employee

Available in:

 • Batch
 • Sales +

Technology and applications that are used on the company website (e.g. program languages, web frameworks, payment gateways, operating systems, etc.)

Available in:

 • Batch
 • Sales +

Detecting email pattern that provides with a verified email address

Available in:

 • Batch
 • Sales +

A value added tax (VAT) added to a product’s sales price, throughout its production process

Available in:

 • Sales +

Number of subsidiary/daughter companies

Available in:

 • Sales +
< over_data >
Sales.Rocks classificeert lead data punten op bedrijfs- en persoonsniveau.

Verkrijg de data-attributen die nodig zijn om uw prestaties te versnellen

zoom filters bulk sales.rocks

Bedrijf Attributen

Krijg volledige informatie over een bedrijf, inclusief branchecodes, grootte, omzet, contactgegevens, technologieën en andere.
targeted b2b email lists

Persoonskenmerken

Verschillende belangrijke informatie over medewerkers, functietitels, hiërarchie, directe contactgegevens zijn beschikbaar in de modules